Povrat i reklamacije

Kupac može jednostrano, ne navodeći razlog za to, raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Razvitak-Zg  d.o.o., Tina Ujevića 28, 10370 Dugo Selo ili elektroničkom poštom na info@razvitak-zg.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i niže navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na ovom linku Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Prodavatelj bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Obrazac ne mora biti potpisan ako se šalje elektroničkim putem.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Razvitak-Zg  d.o.o., Tina Ujevića 28, 10370 Dugo Selo, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je Prodavatelju  uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

U slučaju da koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora, Kupac snosi trošak povrata robe. Povrat robe se vrši putem kurirskih službi GLS Hrvatska, Oversesas Express, DPD Croatia prema važećim cjenicima navedenih kurirskih službi.

Troškovi povrata robe:

  • Ukoliko Kupac vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži, Kupac snosi troškove dostave i otpreme, a Prodavatelj će mu vratiti ukupnu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troškova dostave). Navedeno vrijedi i u slučaju da je Kupac ostvario pravo na besplatnu dostavu.
  • Ukoliko vraća raspakirani proizvod, Kupac snosi troškove dostave i otpreme, a Prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu proizvoda (bez troškova dostave) eventualno umanjenu za niže navedene iznose naknade štete. Navedeno vrijedi i u slučaju da je Kupac ostvario pravu na besplatnu dostavu.

Za sve upite i eventualne nejasnoće vezano uz postupak raskida Ugovora i povrata robe, Kupac se može obratiti Prodavatelju putem telefona 01/2759-144 ili e-maila: info@razvitak-zg.com

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenih sredstava bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je od Kupca zaprimio odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat uplaćenih sredstava bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata uplaćenih sredstava, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan predati ili vratiti robu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Iznos naknade štete koju je Kupac dužan snositi unaprijed se utvrđuje na sljedeći način:

  • 10% MPC za slučaj oštećenja ambalaže.
  • 40% MPC za slučaj vraćanja proizvoda bez originalne ambalaže, s manjim oštećenjima ili sa znakovima korištenja, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti proizvod prodati kao nov proizvod.
  • 100% MPC za slučaj vraćanja proizvoda koji je uslijed postupanja Kupca potpuno neupotrebljiv za redovitu uporabu, odnosno neprikladan za stavljanje na tržište od strane Prodavatelja.

Kupac prihvaćanjem Uvjeta Prodavatelja unaprijed pristaje da se navedeni iznos naknade štete kompenzira s iznosom koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu na ime uplaćenih sredstava. Ukoliko je ovaj iznos ugovorne kazne niži od stvarne štete koja je Prodavatelju nastala oštećenjem, odnosno korištenjem proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo potraživati naknadu punog iznosa tako nastale štete.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari sukladno općem propisu (Zakon o obveznim odnosima).

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora dostupan je ovdje (PDF).

Na web stranici Razvitak-Zg.com koristimo "kolačiće" (cookies) kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo, funkcionalnost i prilagodili sustav prikaza informacija. U skladu s novim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) EU-a, molimo Vas da nam date privolu za korištenje istih (kolačića, eng. cookies). Više o kolačićima možete saznati OVDJE, a o privatnosti i zaštiti podataka OVDJE.
PRIHVAĆAM KORIŠTENJE KOLAČIĆA