Povrat i reklamacije

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Razvitka-Zg  za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Razvitka-Zg, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem razvitak-zg.com web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Razvitka-Zg  na jedan od sljedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik razvitak-zg.com  web shopa,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01/2759-144 telefonske linije,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem maila: info@razvitak-zg.com

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Razvitak-Zg d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Razvitak-Zg  d.o.o., Tina Ujevića 28, 10370 Dugo Selo) ili elektroničkom poštom na info@razvitak-zg.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na ovom linku korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Razvitak-Zg d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Obrazac ne mora biti potpisan ako se šalje elektronskim putem. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Razvitak-Zg  d.o.o., Tina Ujevića 28, 10370 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Razvitku-Zg  uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Razvitak-Zg  snosi izravne troškove povrata robe. Sve obavijesti o učincima jednostranog raskida ugovora navedene su u narednoj točki (h).

Za sve upite i eventualne nejasnoće vezano uz postupak raskida ugovora i povrata robe, Korisnik se može raspitati putem telefona 01/2759-144 ili e-maila: info@razvitak-zg.com

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka unaprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe snosimo mi, osim ako je kupac odabrao dostavu skuplju od najjeftinije opcije standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Iznos naknade štete unaprijed se utvrđuje na sljedeći način:

  • 10% MPC za slučaj oštećenja ambalaže
  • 40% MPC za slučaj vraćanja proizvoda bez originalne ambalaže, s manjim oštećenjima ili sa znakovima korištenja, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti proizvod prodati kao nov proizvod
  • 100% MPC za slučaj vraćanja proizvoda koji je uslijed postupanja kupca potpuno neupotrebljiv za redovitu uporabu, odnosno neprikladan za stavljanje na tržište od strane Prodavatelja.

Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta unaprijed pristaje da se navedeni iznos naknade štete kompenzira s iznosom koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu na ime uplaćenih sredstava. Ukoliko je ovaj iznos ugovorne kazne niži od stvarne štete koja je Prodavatelju nastala oštećenjem, odnosno korištenjem proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo potraživati naknadu punog iznosa naknade tako nastale štete.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari sukladno općem propisu (Zakon o obveznim odnosima).

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Razvitku-Zg iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Razvitak-Zg o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora dostupan je ovdje (PDF).

Na web stranici Razvitak-Zg.com koristimo "kolačiće" (cookies) kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo, funkcionalnost i prilagodili sustav prikaza informacija. U skladu s novim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) EU-a, molimo Vas da nam date privolu za korištenje istih (kolačića, eng. cookies). Više o kolačićima možete saznati OVDJE, a o privatnosti i zaštiti podataka OVDJE.
PRIHVAĆAM KORIŠTENJE KOLAČIĆA